Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

NAZWA SPRAWY:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:

  • pominięcia wyborcy w rejestrze;
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania;
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru;
  • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • do wglądu: dowód osobisty

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:

DO POBRANIA:

Ikona docWniosek o udostępnienie rejestru wyborców, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [16.00 KB]

ODWOŁANIE:

Odwołanie na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców, można wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc, do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bełżycach, bądź za pośrednictwem poczty.

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z dnia (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) .

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji