Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Wpis do rejestru wyborców
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Wpis do rejestru wyborców

NAZWA SPRAWY:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wyborcy, którzy mogą by wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:

  • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały;
  • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy;
  • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (do pobrania ze strony internetowej: )
  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:

Odwołanie na decyzje przysługuje w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc, do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach pok. 1,bądź za pośrednictwem poczty.

DO POBRANIA: 

Ikona docWniosek o wpisanie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [23.00 KB]

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941) .

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji