Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Zmiana imienia lub nazwiska
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Zmiana imienia lub nazwiska

NAZWA SPRAWY:
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
osobiście z wymaganymi dokumentami

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o zmianę imienia i nazwiska,
  • oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na rozciągnięcie zmiany nazwiska (imienia) na dziecko – formularz oświadczenia do pobrania,
  • gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest jego zgoda w formie oświadczenia – formularz oświadczenia do pobrania.
  • dowód osobisty (do wglądu).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 2 tygodni – jeżeli nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

OPŁATY:
za wydaną decyzję – opłata skarbowa 37,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
odwołanie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżycach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

DO POBRANIA:

Ikona pdfWniosek o zmianę imienia/ nazwiska, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [535.76 KB]

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 10)

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji