Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

NAZWA SPRAWY:
OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Obydwoje rodzice osobiście z wymaganymi dokumentami składają oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem usc, jednocześnie dokonują wyboru nazwiska dziecka. Uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, lub gdy takie domniemanie zostało sądownie zaprzeczone (wynika to z przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

WYMAGANE DOKUMENTY***:

  • dowody osobiste rodziców /do wglądu/
  • w przypadku rodziców małoletnich - postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na uznanie dziecka /do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich/.

***Jeżeli dziecko urodziło się poza terenem gminy Bełżyce to do załatwienia sprawy wymagane jest aby akt urodzenia dziecka był wprowadzony do rejestru stanu cywilnego – można to ustalić telefonicznie (nr powyżej).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
opis

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.) ,
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r., poz.788 z późn.zm/.

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji