Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

NAZWA SPRAWY:
WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
o dokumenty stanu cywilnego (odpisy i wypisy aktów, fotokopie aktów, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, zaświadczenie o przyjętych sakramentach) może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz osoba która wykaże interes prawny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia (do pobrania ze strony internetowej: )
  • do wglądu: dowód osobisty
  • dokumenty potwierdzające interes prawny.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 7 dni – jeżeli akt znajduje się w tut. USC lub jest wprowadzony do rejestru stanu cywilnego, do 14 dni jeżeli akt znajduje się w innym USC.

OPŁATY:
za skrócony odpis aktu – opłata skarbowa 22,00 zł, za zupełny odpis aktu – opłata skarbowa 33,00 zł, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych ... – 24,00 zł, za wypis – 26 zł, zwolnione z opłaty są zaświadczenia na potrzeby ZUS, KRUS, placówek światowych, opieki społecznej, wojska, do wyrobienia dokumentów tożsamości, spraw kombatanckich, itp. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

DO POBRANIA:

Ikona docWniosek o wydanie aktu, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [20.50 KB]

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji