Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Sprostowanie aktu stanu cywilnego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

NAZWA SPRAWY:
SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
osobiście zainteresowany z wymaganymi dokumentami

jeżeli na podstawie przedłożonych dokumentów nie jest możliwe sprostowanie aktu w usc, akt prostuje sąd.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o sprostowanie błędu w akcie stanu cywilnego (do pobrania ze strony internetowej)
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • uwierzytelniony odpis, wypis lub kopia dokumentu, który ma stanowić podstawę sprostowania aktu,
  • zagraniczny akt stanu cywilnego,

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 2 tygodni – jeżeli nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

OPŁATY:
za wydanie aktu zupełnego po sprostowaniu aktu – opłata skarbowa 39,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
odwołanie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bełżycach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie sprostowania.

DO POBRANIA:

Ikona pdfWniosek o sprostowanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [391.50 KB]

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji