Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Wpisanie do Polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

NAZWA SPRAWY:
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Osoba której akt dotyczy lub osoba posiadająca interes prawny musi zgłosić się osobiście w dowolnym USC z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą to musi wskazać pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju. Osoby zamieszkałe za granicą mogą skorzystać z pośrednictwa konsula.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego
  • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub wielojęzyczny odpis aktu sc,

UWAGA: Ze względu na różnorodność dokumentów wystawianych za granicą należy skontaktować się z usc, ponieważ mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 2 tygodni

OPŁATY:
za odpis zupełny aktu po transkrypcji – opłata skarbowa 50,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

DO POBRANIA:

Ikona docWniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.50 KB]PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji