Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Rejestracja zgonu
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Rejestracja zgonu

NAZWA SPRAWY:
REJESTRACJA ZGONU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
zgon osoby należy zgłosić w terminie trzech dni. W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zakaźną zgłoszenie winno nastąpić w ciągu 24 godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • paszport /dotyczy cudzoziemca/,
  • dowód osoby zgłaszającej /do wglądu/,
  • jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – zezwolenie prokuratora

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:

jeden odpis aktu zgonu wydaje się bez opłat, każdy następny podlega opłacie w wysokości 22 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
Nie dotyczy

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,
  • ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzenie M.Z. i O.S., zał. 1 i 2 do Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji