Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

NAZWA SPRAWY:
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
w celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba rozwiedziona powinna złożyć oświadczenie przed upływem trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku Sądu o rozwiązaniu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • dowód osobisty,
  • wyrok sądu o rozwodzie (gdy związek małżeński zawarty był poza terenem Gminy Bełżyce, a akt nie jest wprowadzony do rejestru usc – można to sprawdzić telefonicznie pod nr jak wyżej, )

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
za przyjęcie oświadczenia – opłata skarbowa 11,00 zł, opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.)

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji