Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego

NAZWA SPRAWY:
ZAŚWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Osobiście z wymaganymi dokumentami w dowolnym USC. Zaświadczenie ważne jest sześć miesięcy od daty sporządzenia. Duchowny w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa wyznaniowego ma obowiązek doręczyć do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie, stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY***:

- dowody osobiste,

*** jeżeli osoby są urodzone poza terenem gminy Bełżyce to należy tydzień wcześniej telefonicznie skontaktować się z USC (nr powyżej) w celu wprowadzenia aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
84 zł w kasie Urzędu lub na konto. Jeżeli ślub będzie zawierany poza terenem gminy Bełżyce to opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu do którego administracyjnie należy miejsce ślubu.

ODWOŁANIE:
wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy

PODSTAWY PRAWNE:

ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 
Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji