Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Sporządzenie aktu małżenstwa zawartego przed duchownym
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Sporządzenie aktu małżenstwa zawartego przed duchownym

NAZWA SPRAWY:
SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
odebranie odpisu aktu małżeństwa

WYMAGANE DOKUMENTY:
Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa konkordatowego zaświadczenia potwierdzającego zawarcie małżeństwa przed duchownym.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do dwóch dni od daty doręczenia do usc zaświadczeń przez duchownego.

OPŁATY:
jeden odpis aktu małżeństwa – bez opłat, każdy następny odpis – opłata 22 zł opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej z powodu nadesłania dokumentów po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do Sądu Rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,
  • art. 10 i art.1 §2 i 3 , art. 8, art. 9, art. 10- 15 Konkordatu między Stolic Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 roku /Dz.U. z 1998r., Nr 51, poz.319/.

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji