Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat.
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat.

NAZWA SPRAWY:
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO OSOBIE, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 6

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Wojciech Baranowski, Nr telefonu (0-81) 517-23-73

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

  • wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • wymagana obecność małoletniego podczas składania wniosku,

Dowód może odebrać wnioskodawca.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełniony wniosek o wydanie dowodu,
  • kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45, wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 1 miesiąca

OPŁATY:
Brak

ODWOŁANIE:
Brak

DO POBRANIA:


Wniosek o wydanie dowodu

Dowód osobisty — informacja o dokumencie

Wniosek o wydanie dowodu

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo

html http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji