Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych Zgłoszenie urodzenia dziecka
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych

Zgłoszenie urodzenia dziecka

NAZWA SPRAWY:
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Mariusz Dobrowolski, Nr telefonu (0-81) 516-27-48, Nr fax 81 440 31 06

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego zgłoszenie winno nastąpić w ciągu trzech dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani rodzice lub ustanowiony przez nich pełnomocnik. W przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa do zapisania dziecka wystarczy obecność jednego z rodziców. W przypadku dziecka urodzonego przez pannę, rozwódkę, wdowę, gdy dziecko zamierza uznać ojciec – muszą zgłosić się obydwoje rodzice. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się jeden odpis skrócony aktu urodzenia bez opłat skarbowych. Dziecko zostaje zameldowane i nadaje mu się jednocześnie numer PESEL.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– dowody osobiste /do wglądu/

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:
pierwszy odpis wydawany jest bez opłat, każdy następny odpis – opłata 22 zł. opłatę skarbową należy uiścić w kasie urzędu lub na konto urzędu (nr konta na stronie internetowej: www.belzyce.pl).

ODWOŁANIE:
brak

PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dnia 28 listopada 2014 - prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. poz. 1741, z późn. zm.) ,,
  • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy/ tekst jedn. Dz.U. Z 2012 r., poz.788 z późn.zm/.

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo

html http://www.rcl.gov.pl/


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji