Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Zagospodarowanie przestrzenne Opinie w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Opinie w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu

Nazwa usługi:
Opinie w sprawie zgodności projektów podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
art. 93, 94, 95 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek - druk jest dostępny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój 11, tel. 81 517-28-91
  2. Załączniki:
    • aktualna kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesionym projektem podziału,
    • aktualna kopia mapy ewidencyjnej gruntów
    • wypis z ewidencji gruntów,
    • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub odpis pełnomocnictwa).

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój 11.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od postanowienia należy wnieść w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc. Nie pobiera się opłaty skarbowej od odwołania, zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635).

Uwagi:
szczegółowe informacje o obszarach, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej - I piętro, pokój nr 11 lub telefonicznie 81 517-28-91, wydaną opinię można odebrać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Dokumenty do pobrania:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji