Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Zagospodarowanie przestrzenne Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce

Nazwa usługi:
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bełżyce

Podstawa prawna:
art. 30 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Osoba ubiegająca się o wypis może samodzielnie napisać wniosek, podając w nim dane pozwalające określić lokalizację obszaru oraz cel wykorzystywania wypisu i wyrysu. Może również skorzystać z druku, który jest dostępny w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Miejskiego - I piętro, pokój nr 11 tel. 81 517-28-91
  2. Załącznik: W celu precyzyjnego określenia położenia terenu prosimy o załączenie mapy ewidencyjnej lub sytuacyjnej z zaznaczeniem obszaru, którego wniosek dotyczy. Dokumenty te nie są jednak wymagane.

Opłaty; zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635):
nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosków i załączników; opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium, lub planu zagospodarowania przestrzennego:

  1. od wypisu do 5 stron - 30 zł
  2. od wypisu powyżej 5 stron 50 zł
  3. od wyrysu w formacie A 4 20 zł
  4. kwota łączna nie więcej niż 200,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 19 lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, nr rach: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie – Filia w Bełżycach 83 8733 0009 0015 0499 2000 0130 z dopiskiem:"za wypis/wyrys z mpzp (studium ....)"opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jego odpis lub kopia -od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17,00 zł; za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem – 5,00 zł.

OBOWIĄZEK dokonania opłaty skarbowej powstaje w chwili złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (lub kserokopia), pozostawiając go w aktach sprawy.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w Biurze obsługi klienta  Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
- szczegółowe informacje o obszarach, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Przestrzennej (I piętro pokój 11) lub telefonicznie 81 517-28-91

Dokumenty do pobrania:


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji