Jesteś tutaj > Aktualności Komunikaty
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Komunikaty DRUKUJ ZAPISZ

Grafika przedstawiająca zdjęcie lisa
Opublikowane dn. 14-03-2023

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Czytaj więcej
Grafika zawiera loga unijne, od lewej Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, po środku flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, po prawej flaga Unii Europejskiej i napis Europejski Fundusz Społeczny. Po środku czarny napis: Dostępny samorząd - granty.
Opublikowane dn. 09-03-2023

Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bełżycach

Gmina Bełżyce realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Bełżycach i jednostki organizacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami”, finansowane w ramach projektu...

Czytaj więcej
Grafika przedstawia na środku herb Gminy Bełżyce, a poniżej czarny napis Informacja Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 08-03-2023

Gmina Bełżyce zrealizowała projekt pn. „OZE w Gminie Bełżyce”

Projekt współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu zamontowanych zostało 48 instalacji solarnych, 152...

Czytaj więcej
Grafika zawiera herb Gminy Bełżyce, pośrodku żółty napis Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 07-03-2023

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań...

Burmistrz Bełżyc zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do...

Czytaj więcej
Grafika zawiera herb Gminy Bełżyce, po prawej stronie żółty napis Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 01-03-2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania...

Czytaj więcej
Grafika zawiera biały napis Nieodpłatna pomoc prawna.
Opublikowane dn. 23-02-2023

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z...

Czytaj więcej
Grafika zawiera po środku herb Gminy Bełżyce, poniżej napis koloru czarnego następującej treści: Informacja Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 22-02-2023

Informacja o zmianie formy działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

Informujemy, że działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, który mieścił się dotychczas w budynku przy Fabrycznej 2B (III piętro) zmienia swoją formę. Wsparcie psychologiczne i konsultacje dla osób...

Czytaj więcej
Grafika zawiera napis Prawa pacjenta.
Opublikowane dn. 15-02-2023

Akcja "Środa z profilaktyką"

To cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

Czytaj więcej
Grafika zawiera kwadratowe domy i okrągłe drzewa koloru zielonego. Poniżej czerwony pasek. Na zielonym tle napis Rozlicz PIT w Bełżycach, na tle czerwonym napis wspieraj lokalnie.
Opublikowane dn. 14-02-2023

WSPIERAJ LOKALNIE

Przekaż 1,5%. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej
płomienie z piecyka gazowego w kolorze niebiesko różowym w czarnej otoczce
Opublikowane dn. 09-02-2023

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 r

Uprzejmie informujemy, że Gmina Bełżyce na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku...

Czytaj więcej
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji