Jesteś tutaj > Kultura i sport Jesienny Rajd Pamięci
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Aktualności Kulturalno-sportowe

Kawałek plakatu Opublikowano dn. 29-09-2020

Jesienny Rajd Pamięci

Burmistrz Bełżyc zaprasza Mieszkańców gminy, dzieci i młodzież wraz opiekunami na Jesienny Rajd Pamięci do Starych Wierzchowisk, który organizowany jest w najbliższą sobotę. Zapewniamy powrotny transport oraz kiełbaskę na ognisko. Przypominamy jednocześnie, że w czasie wydarzenia obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z zaleceniami GIS-u.

Szczegóły i program Rajdu na plakacie.
 
Plakat JESIENNY RAJD PAMIĘCI ORGANIZATOR Burmistrz Betżyc 3 PAŹDZIERNI KA 10.00 - ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW NA PLACU PRZED BUDYNKIEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŽARNEJ W BEŁŻYCACH (UI. WIICZYŃSKIEGO 7) Prezentacja eksponatów Izby Pożarnictwa przy OSP w Bełżycach - Prezentacja odnowionego zabytku popiersia króla Władystawa Jagielły. Zadnie pn. ,„Betżyce, rzeźba - król Władysław Jagietto ze zdroju (1917 r.), ul. ks. bp. T. Wilczyń- skiego 7: konserwacja rzeźby" realizowane ze środków pozyskanych w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 r. - Ochrona Zabytków. 10.30 WYMARSZz RAJDU NA TRASĘ BEŁŻYCE - STARE WIERZCHOWISKA (7 KM) 10.40 CMENTARZ PARAFIALNY W BEŁŻYCACH 11.50 CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ 12.20 SZKOŁA PODSTAWOWA w WIERZCHOWISKACH 12.30 ODSŁONIĘCIE POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO WYDARZENIA Z II WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWISKA STARE realizowanego w ramach umowy dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu - Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 13.00 OGNISKO Powiat Lubelski Ministerstwo Kultury I Dzledzictwa Narodowego. Ministerstwo Kultury I Dzledzictwa Narodowego. OSP Belżyce „Dulinansowuno ze srudków Ministru Kuliury i Dzievlzictwe Nurudowrgu" „Ochrona zubytków Dofmansowuno ze irvlków Ministru Kultury i Dziedsictwa Nurudowego z l'imduszu l'rumouji Kullury" Infonnujeny. ie pudeca wydarecriu bulg wylenswane zljgeia. Uskial w Rujdei jest judnoecitie wyrienian apody na wykursyaianie wicerurku

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji