Jesteś tutaj > Ochrona środowiska Zadania realizowane z WFOŚ i GW

Zadania realizowane z WFOŚ i GW

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 402/2023/D/OZ z dnia 28.09.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Logo WFOŚIGW w Lublinie

 

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 063/2022/D/OZ z dnia 07.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Logo WFOŚIGW w Lublinie

 

 

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełżyce”  jest dotowana na podstawie umowy nr 237/2021/D/OZ z dnia 29.10.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Logo WFOŚIGW w Lublinie

 

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 58/2020/D/OZ z dnia 01.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Logo WFOŚIGW w LublinieLogo NFOŚiGW

  

Gmina Bełżyce informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 193/2019/D/OZ z dnia 12.11.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Logo WFOŚIGW w LublinieLogo NFOŚiGW  

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce w 2019 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Logo WFOŚIGW w Lublinie

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 183/2019/D/OP z dnia 18.10.2019 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Bełżyce w 2019 r.”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Logo WFOŚIGW w Lublinie

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

w ramach umowy dotacji Nr 93/2019/D/OZ z dnia 04.09.2019 r.

 

Zadanie pod nazwą:

„Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Bełżyce w 2018 roku”

wykonano dzięki współfinansowaniu:

Logo WFOŚIGW w Lublinie

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji