Jesteś tutaj > Urząd Miejski Pracownicy urzędu
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Pracownicy urzędu

 

STANOWISKO

IMIĘ
I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Spis pracowników Urzędu

Burmistrz

Ireneusz Paweł Łucka

81 516 10 60

22

Zastępca Burmistrza   81 516 10 60 22

Skarbnik Gminy

Piotr Adam Gradowski

81 516 27 65

15

Sekretarz Gminy Joanna Kaznowska 81 517 23 32 24

REFERAT EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

Kierownik Referatu Joanna Kaznowska 81 517 23 32 24
Kontrola wewnętrzna w Urzędzie oraz kontrola w gminnych jednostkach organizacyjnych, kontrola dotacji Ewelina Wiertel 81 516 27 42 17
Oświata Iwona Chmielewska 81 516 27 46 25
Projekty zewnętrzne, kultura, sport, promocja Alicja Szewczyk 81 517 25 79 26
Promocja, ochrona zdrowia, pożytek publiczny, fundusze unijne, profilaktyka alkoholowa, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marzena Wojtachnio 81 517 25 79 26
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu Iwona Filipek - Gomółka 81 516 27 46 25
Biuro Obsługi Klienta Wojciech Sarna 81 517 27 28 BOK
Obsługa Rady Beata Trojanowska 81 516 27 42 17
Informatyk Konrad Gumiński 81 517 24 60 23
Sprawy gospodarcze i archiwum Agnieszka Bednarczyk Kołtun 81 516 27 37 27

Obrona Cywilna i zarządzanie kryzysowe

Stanisław Denek +48 601 804 852

ul. Fabryczna 2 b

SAMODZIELNE STANOWISKA

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Małgorzata Węgiel

81 516 27 37

27

Samodzielne stanowisko ds. kadr

Sylwia Kamola

81 516 27 36

28
Samodzielne stanowisko ds. płac Jadwiga Król 81 516 27 36 28

REFERAT MIENIA KOMUNALNEGO I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik Referatu

Andrzej Sulenta

81 516 27 39

11a

Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości,
sprzedaż lokali
stanowiących
własność gminy,
numeracja
porządkowa
nieruchomości

Krzysztof Chmielewski

81 517 28 91

11

Umowy na rezerwacje stanowisk handlowych, umowy na dzierżawę gruntów i najmu lokali stanowiących
własność gminy,
przekształcenia, opłaty
za użytkowanie
wieczyste

Agnieszka Złocka

81 517 28 91

11

Prowadzenie
ewidencji mienia
gminnego,
cmentarnictwo,
grobownictwo, służebności gruntowe
i przesyłu

Małgorzata Czerniec

81 517 28 91

11

Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Wypis i wyrys, zagospodarowanie przestrzenne, czystość w gminie

Izabela Majewska

81 517 28 91 11
REFERAT INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu Szymon Topyło 81 516 27 41 13
Wydawanie decyzji
środowiskowych,
ochrona środowiska, zezwalanie na usuwanie
drzew i krzewów, zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

Anna Madejczyk

81 516 27 41

13

Gospodarka odpadami komunalnymi, dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu, zezwolenia dla podmiotów w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych, zbiorniki bezodpływowe, prawo wodne. Patrycja Grzegorczyk 81 516 27 38 12

Drogi i inwestycje

Justyna Węgrzyn

81 516 27 41

13

WYDZIAŁ FINANSOWY

Naczelnik Wydziału Olga Matyjasik 81 516 27 63 14

Kasa

Małgorzata Wiślińska

81 517 25 83

02

Podatek od środków transportu Katarzyna Matyga 81 516 27 64 03
Księgowość jednostek Piotr Rakuś 81 516 27 61 04
Zwrot podatku akcyzowego, opłaty ryczałtowe i licznikowe

Agnieszka Tarkowska

81 516 27 66

16

Rachunkowość budżetowa

Katarzyna Bednarczyk

81 516 27 63

14

Umowy dzierżawy Barbara Stanisławek 81 516 27 61 04
Podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja Ewelina Zięba 81 516 27 66 16

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny,wymiar decyzji

Małgorzata Obel

Iwona Bednarczyk

81 516 27 64

03

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, wpłaty

Hanna Sulenta 81 516 27 66 16

REFERAT URZĘDU STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu

Mariusz Dobrowolski

81 516 27 48

05

Zastępca Kierownika

Katarzyna Wojtowicz

81 516 27 48

05

Działalność gospodarcza, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, licencja taxi, ochrona przeciwpożarowa

Wojciech Baranowski

81 517 23 73

06

 

 
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji