Jesteś tutaj > Urząd Miejski Pracownicy urzędu
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Pracownicy urzędu

 

STANOWISKO

IMIĘ
I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Spis pracowników Urzędu

Burmistrz

Joanna Kaznowska

81 516 10 60

22

Zastępca Burmistrza 

Tomasz Zielonka

81 516 10 60

22

Skarbnik Gminy

Olga Matyjasik

81 516 27 65

15

Sekretarz Gminy   81 517 23 32 24

REFERAT PROMOCJI I PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH 

Promocja, ochrona zdrowia, pożytek publiczny, fundusze unijne, profilaktyka alkoholowa, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marzena Wojtachnio 81 517 25 79 26
Promocja, fundusze unijne Alicja Szewczyk 81 517 25 79 26
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu Joanna Sidorowicz 81 516 27 46 25
Biuro Obsługi Klienta Justyna Szacoń 81 517 27 28 BOK
Obsługa Rady Miejskiej
Samanta Zawada 81 516 27 42 17
Informatyk

Julia Oksytiuk

Konrad Gumiński

81 516 27 55 04
Sprawy administracyjne
i gospodarcze
Agnieszka Bednarczyk - Kołtun 81 516 27 37 23

Animator Klubu Aktywnego Seniora

Sylwia Kamola 81 516 27 54 ul. Fabryczna 2 b

Obrona Cywilna i zarządzanie kryzysowe

Stanisław Denek +48 601 804 852

ul. Fabryczna 2 b

Archiwum

Wojciech Baranowski 81 516 27 54

ul. Fabryczna 2 b

SAMODZIELNE STANOWISKA

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego

Ewelina Wiertel

81 516 27 42

17

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Małgorzata Węgiel

81 516 27 37

23

Samodzielne stanowisko ds. edukacji

Iwona Chmielewska

81 516 27 46

25

REFERAT INWESTYCJI, MIENIA I ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu

Szymon Topyło

81 516 27 39

11a

Zastępca Kierownik Referatu

Umowy na rezerwacje stanowisk handlowych, umowy na dzierżawę gruntów i najmu lokali stanowiących
własność gminy,
przekształcenia

Agnieszka Złocka

81 516 27 39

11 a

Gospodarka odpadami komunalnymi, dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu, zezwolenia dla podmiotów w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, zbiorniki bezodpływowe, refundacja podatku VAT za paliwo gazowe.

Patrycja Grzegorczyk

81 516 27 38

11

Inwestycje sieciowe, oświetlenie uliczne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, program Polski Ład

Wojciech Sarna

81 516 27 38

11

Inwestycje kubaturowe, ochrona przeciwpożarowa

Grzegorz Borowiec

81 516 27 38

11

Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości,
sprzedaż lokali
stanowiących
własność gminy,
numeracja
porządkowa
nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste

Krzysztof Chmielewski

81 517 28 91

12

Prowadzenie
ewidencji mienia
gminnego, zabytki,
cmentarnictwo,
grobownictwo, służebności gruntowe i przesyłu

Małgorzata Czerniec

81 517 28 91

12

Drogi, Program "Czyste powietrze", prawo wodne, lokale socjalne

Marta Chemperek

81 516 28 91

12

Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Wypis i wyrys, zagospodarowanie przestrzenne, czystość w gminie

Izabela Majewska

81 516 27 41 13

Wydawanie decyzji
środowiskowych,
ochrona środowiska, zezwalanie na usuwanie
drzew i krzewów, zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew, ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna

Anna Madejczyk

81 516 27 41 13

Drogi, przystanki komunikacji publicznej

Justyna Węgrzyn

81 516 27 41 13
REFERAT KADR, PŁAC I OBSŁUGI JEDNOSTEK
p.o. Kierownika Referatu Justyna Madejek 81 516 27 36 28
Kadry

Justyna Madejek

81 516 27 36

28

 

Płace

 

81 516 27 36

28

Kadry i płace jednostek

Barbara Stanisławek

81 516 27 61

27

Główna księgowa ds. jednostek

Katarzyna Matyga

81 516 27 61

27

Księgowa

Małgorzata Wiślińska 

81 516 27 61

27

REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu Ewa Kozińska 81 516 27 63 14

Kasa, egzekucja

Izabela Lalak

81 517 25 83

07

Podatek od środków transportu Iwona Bednarczyk 81 516 27 64 03
Rachunkowość budżetowa

Karolina Dubilis

81 516 27 63 14
Zwrot podatku akcyzowego, opłaty ryczałtowe i licznikowe

Agnieszka Tarkowska

81 516 27 66

16

Podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ewelina Zięba

81 516 27 66

16

 

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny,wymiar decyzji, wpłaty

Małgorzata Obel-Żuchnik

Iwona Bednarczyk

Wioletta Krekora

81 516 27 64

03

REFERAT URZĘDU STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu

Mariusz Dobrowolski

81 516 27 48

05

Zastępca Kierownika, dowody osobiste, ewidencja ludności

Katarzyna Wójtowicz

81 516 27 48

05

Działalność gospodarcza, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, licencja taxi

Joanna Marek

81 517 23 73

06

 

 
Powrót

Pracownicy urzędu

Treść
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji