Jesteś tutaj > Urząd Miejski Pracownicy urzędu
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Pracownicy urzędu

 

STANOWISKO

IMIĘ
I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

NUMER POKOJU

Spis pracowników Urzędu

Burmistrz

Ireneusz Paweł Łucka

81 516 10 60

22

Zastępca Burmistrza Bełżyc

Anna Ostasz

81 516 10 60

22

Skarbnik Gminy

Piotr Adam Gradowski

81 516 27 65

15

Sekretarz Gminy Joanna Kaznowska 81 517 23 32 24

REFERAT PROMOCJI I PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH 

Promocja, ochrona zdrowia, pożytek publiczny, fundusze unijne, profilaktyka alkoholowa, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marzena Wojtachnio 81 517 25 79 26
Promocja, fundusze unijne Joanna Rakuś 81 517 25 79 26

Realizacja i rozliczanie projektów zewnętrznych

Alicja Szewczyk 81 516 27 54 ul. Fabryczna 2 b
REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu Iwona Filipek - Gomółka 81 516 27 42 17
Biuro Obsługi Klienta Justyna Szacoń 81 517 27 28 BOK
Obsługa Rady Miejskiej
Samanta Zawada 81 516 27 42 17
Informatyk

Julia Oksytiuk

Konrad Gumiński

81 517 24 60 17
Sprawy administracyjne
i gospodarcze
Agnieszka Bednarczyk - Kołtun 81 516 27 37 23

Obrona Cywilna i zarządzanie kryzysowe

Stanisław Denek +48 601 804 852

ul. Fabryczna 2 b

Archiwum

Wojciech Baranowski 81 516 27 54

ul. Fabryczna 2 b

SAMODZIELNE STANOWISKA

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Małgorzata Węgiel

81 516 27 37

23

Samodzielne stanowisko ds. edukacji

Iwona Chmielewska

81 516 27 46

25

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu wewnętrznego

Ewelina Wiertel

81 516 27 46

25

REFERAT INWESTYCJI, MIENIA I ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu

Szymon Topyło

81 516 27 39

11a

Zastępca Kierownik Referatu

Umowy na rezerwacje stanowisk handlowych, umowy na dzierżawę gruntów i najmu lokali stanowiących
własność gminy,
przekształcenia

Agnieszka Złocka

81 516 27 39

11 a

Gospodarka odpadami komunalnymi, dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu, zezwolenia dla podmiotów w zakresie zbierania i usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, zbiorniki bezodpływowe, refundacja podatku VAT za paliwo gazowe.

Patrycja Grzegorczyk

81 516 27 38

11

Inwestycje sieciowe, oświetlenie uliczne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, program Polski Ład

Wojciech Sarna

81 516 27 38

11

Inwestycje kubaturowe, ochrona przeciwpożarowa

Grzegorz Borowiec

81 516 27 38

11

Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości,
sprzedaż lokali
stanowiących
własność gminy,
numeracja
porządkowa
nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste

Krzysztof Chmielewski

81 517 28 91

12

Prowadzenie
ewidencji mienia
gminnego, zabytki,
cmentarnictwo,
grobownictwo, służebności gruntowe i przesyłu

Małgorzata Czerniec

81 517 28 91

12

Umowy na dzierżawę gruntów i najmu lokali stanowiących własność gminy, przekształcenia

Andrzej Sulenta

81 517 28 91

12

Drogi, Program "Czyste powietrze", prawo wodne, lokale socjalne

Marta Chemperek

81 516 28 91

12

Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego. Wypis i wyrys, zagospodarowanie przestrzenne, czystość w gminie

Izabela Majewska

81 516 27 41 13

Wydawanie decyzji
środowiskowych,
ochrona środowiska, zezwalanie na usuwanie
drzew i krzewów, zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew, ochrona zwierząt i ochrona weterynaryjna

Anna Madejczyk

81 516 27 41 13

Drogi, przystanki komunikacji publicznej

Justyna Węgrzyn

81 516 27 41 13
REFERAT KADR, PŁAC I OBSŁUGI JEDNOSTEK
Kierownik Referatu Sylwia Kamola 81 516 27 36 28

 

Płace

Justyna Madejek

81 516 27 36

28

Kadry i płace jednostek

Barbara Stanisławek

81 516 27 61

27

Główna księgowa ds. jednostek

Katarzyna Matyga

81 516 27 61

27

REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu Olga Matyjasik 81 516 27 63 14

Kasa

Małgorzata Wiślińska

81 517 25 83

07

Podatek od środków transportu Ewelina Stefanek 81 516 27 63 14
Rachunkowość budżetowa Ewa Kozińska 81 516 27 63 14
Zwrot podatku akcyzowego, opłaty ryczałtowe i licznikowe

Agnieszka Tarkowska

81 516 27 66

16

Podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucja

Ewelina Zięba

81 516 27 66

16

Egzekucja Izabela Lalak 81 516 27 66 16

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny,wymiar decyzji

Małgorzata Obel

Iwona Bednarczyk

Wioletta Krekora

81 516 27 64

03

Podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, wpłaty

Hanna Sulenta 81 516 27 66 16

REFERAT URZĘDU STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Zastępca Kierownika USC, Kierownik Referatu

Mariusz Dobrowolski

81 516 27 48

05

Zastępca Kierownika, dowody osobiste, ewidencja ludności

Katarzyna Wójtowicz

81 516 27 48

05

Działalność gospodarcza, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, licencja taxi

Joanna Marek

81 517 23 73

06

 

 
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji