Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa podatkowa Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Logo CEIDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
CEIDG
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa podatkowa

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

NAZWA SPRAWY:
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy UM Bełżyce – pok. nr 13

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Agnieszka Tarkowska, tel. (81) 516-27-66

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załączonymi fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

 

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
do 30 dni

 

OPŁATY:
Brak

 

ODWOŁANIE:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

 

DO POBRANIA:

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

 

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji