Jesteś tutaj > Turystyka
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Turystyka

Walory przyrodnicze


Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest południowo-zachodnia część gminy: Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska. Wchodzi ona w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łącznie z Wronowem, Malinowszczyzną oraz kompleksami leśnymi Krężnicy Okrągłej i Krza jest to cenny obszar przyrodniczy. Teren ten, słabo zurbanizowany, o najmniejszym w gminie zaludnieniu, charakteryzuje się urozmaiconym użytkowaniem gruntów, przeplatają się tu lasy i pola uprawne, poprzecinane wstęgami cieków wodnych. Obszar ten można określić jako naturalny, gdyż mimo niewielkich przekształceń spowodowanych działalnością człowieka zachowuje spójność ekologiczną. W pobliżu cieków powstają oczka wodne, w których hoduje się ryby, np. pstrągi.


Ekologiczne środowisko stwarza dobre warunki do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Być może wkrótce takie powstaną.

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji