Jesteś tutaj > Aktualności
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności DRUKUJ ZAPISZ

na zdjęciu znajduje się logo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach
Opublikowane dn. 06-10-2022

KOMUNIKAT!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce gm. Bełżyce z dnia 05.10.2022r. zaopatrującego Miasto Bełżyce i miejscowości: Krężnicę Okrągłą, Matczyn, Wojcieszyn, Zosin i Podole...

Czytaj więcej
Grafika zawiera herb gminy Bełżyce, poniżej czarny napis informacja Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 28-09-2022

„Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)”

27 września rusza trzeci etap konsultacji społecznych dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP LOM). Konsultacje potrwają do 26 października. W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich 22 gmin należących do Lubelskiego Obszaru...

Czytaj więcej
Grafika zawiera biały napis Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Tło koloru granatowego.
Opublikowane dn. 23-09-2022

Dodatek dla niektórych źródeł ciepła

Od 22 września 2022 można złożyć wniosek na dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby ogrzewające domy pelletem, ale też drewnem, gazem LPG, oraz olejem opałowym.

Czytaj więcej
Grafika zawiera na środku herb Gminy Bełżyce, poniżej czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 20-09-2022

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4 na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wykaz organizacji, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym do otrzymania dotacji.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia herb gminy Bełżyce i żółty napis przetarg
Opublikowane dn. 20-09-2022

Burmistrz Bełżyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem stanowisk handlowych wyznaczonych na parkingu przy ul. T. Kościuszki w Bełżycach

Czytaj więcej
Grafika przedstawia na środku herb gminy Bełżyce, poniżej czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 20-09-2022

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r. O DODATKU WĘGLOWYM

Gmina Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach informuje, iż ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), zostały wprowadzone zmiany do...

Czytaj więcej
Grafika zawiera po środku herb gminy Bełżyce, poniżej znajduje się czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 15-09-2022

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Bełżyc informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na...

Czytaj więcej
Grafika przedstawia Burmistrza Bełżyc w towarzystwie delegacji seniorów z gminy.
Opublikowane dn. 12-09-2022

Gmina przyjazna Seniorom

W dniu 7 września 2022 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin 2022.

Czytaj więcej
Grafika zawiera link gminy Bełżyce, poniżej czarny napis Komunikat.
Opublikowane dn. 09-09-2022

Protokół

Z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4 na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia herb Gminy Bełżyce, poniżej znajduje się czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 01-09-2022

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce, działka nr 187/1 (obręb geodezyjny 20 Zagórze) o pow. 0,9500 ha.

Czytaj więcej
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji