Jesteś tutaj > Aktualności
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności DRUKUJ ZAPISZ

Grafika przedstawia na środku herb Gminy Bełżyce, a poniżej czarny napis Informacja Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 08-07-2022

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia logo Lubelskiej Izby Rolniczej.
Opublikowane dn. 07-07-2022

Prace polowe rolników wykonywane w porze nocnej są zgodne z prawem

W dniu 29 kwietnia 2022 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku II Wydział Karny, wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze akt II W 418/22 w którym umorzył postępowanie wobec rolnika z terenu województwa lubelskiego, który w porze...

Czytaj więcej
Grafika zawiera po środku herb Gminy Bełżyce, poniżej czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 06-07-2022

Harmonogram odbioru odpadów

Burmistrz Bełżyc informuje, że Gmina Bełżyce w dniu 05 lipca 2022 r. w wyniku przeprowadzonych rozmów podpisała aneks do umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z EKOLAND sp. z o.o. oraz aneks na zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zakładem...

Czytaj więcej
Grafika zawiera w górnym lewym roku znak graficzny Lubelskie smakuj życie składający się z dużej litery L koloru niebieskiego i czarnego napisu lubelskie Regionalny Program Operacyjny. Po środku znajduje się czarny napis następującej treści: Pomoc dla osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w związku z atakami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Opublikowane dn. 04-07-2022

Projekt pt. „Lubelskie pomaga Ukrainie” – Проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні»

Informujemy, że Samorząd Województwa Lubelskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie realizuje projekt pn. „Lubelskie pomaga Ukrainie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany...

Czytaj więcej
Grafika przedstawia napis na zielonym tle: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, poniżej znajduje się zdjęcie zielonego trawnika, a na nim stoi biały zarys domu.
Opublikowane dn. 30-06-2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W dniu 30 czerwca 2022 r., mija ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach. Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

Czytaj więcej
Grafika zawiera herb gminy Bełżyce.
Opublikowane dn. 30-06-2022

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNIKAT!

Informujemy, że Rada Miejska w Bełżycach podczas posiedzeń w dniu 15.06.2022 r. i 29.06.2022 r. nie podjęła uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z powyższym nie zostały zwiększone środki finansowe w Budżecie...

Czytaj więcej
Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle
Opublikowane dn. 24-06-2022

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3

Czytaj więcej
Logotyp czyste powietrze
Opublikowane dn. 21-06-2022

Spotkanie informacyjne dot. programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Bełżyce na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego "Czyste Powietrze". Spotkanie z ekspertem odbędzie się w dniu 24.06 br. o godzinie 11:00 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach

Czytaj więcej
Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle
Opublikowane dn. 21-06-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3 na 2022 rok

Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3 na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu przeciwdziałania...

Czytaj więcej
Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle
Opublikowane dn. 17-06-2022

W dniu 15.06 znaleziono klucze

W dniu 15.06 br. przy Placu Powstańców Warszawy znaleziono klucze. Do obioru w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bełżycach.

Czytaj więcej
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji