Jesteś tutaj > Aktualności
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Aktualności DRUKUJ ZAPISZ

Grafika przedstawia na środku herb gminy Bełżyce, poniżej czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 20-09-2022

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r. O DODATKU WĘGLOWYM

Gmina Bełżyce/Centrum Usług Społecznych w Bełżycach informuje, iż ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), zostały wprowadzone zmiany do...

Czytaj więcej
Grafika zawiera po środku herb gminy Bełżyce, poniżej znajduje się czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 15-09-2022

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Bełżyc informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na...

Czytaj więcej
Grafika przedstawia Burmistrza Bełżyc w towarzystwie delegacji seniorów z gminy.
Opublikowane dn. 12-09-2022

Gmina przyjazna Seniorom

W dniu 7 września 2022 roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyły się obchody Wojewódzkiego Dnia Rodzin 2022.

Czytaj więcej
Grafika zawiera link gminy Bełżyce, poniżej czarny napis Komunikat.
Opublikowane dn. 09-09-2022

Protokół

Z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4 na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia herb gminy Bełżyce. Pod spodem znajduje się napis Informacja .
Opublikowane dn. 01-09-2022

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Nowy harmonogram wywozu odpadów na okres 05.09.2022 - 31.08.2023

Czytaj więcej
Grafika przedstawia herb Gminy Bełżyce, poniżej znajduje się czarny napis Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 01-09-2022

Przetarg ustny nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce, działka nr 187/1 (obręb geodezyjny 20 Zagórze) o pow. 0,9500 ha.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia zdjęcie lisa.
Opublikowane dn. 30-08-2022

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej
Grafika zawiera po środku herb Gminy Bełżyce, poniżej znajduje się czarny napis następującej treści: komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 25-08-2022

Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4 na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Czytaj więcej
Grafika zawiera po środku herb Gminy Bełżyce, poniżej znajduje się czarny napis następującej treści: komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 25-08-2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4 na 2022 rok

Burmistrz Bełżyc działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert nr 4 na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie przeciwdziałania...

Czytaj więcej
Grafika przedstawia herb gminy Bełżyce, poniżej znajduje się napis koloru czarnego Komunikat Gmina Bełżyce.
Opublikowane dn. 22-08-2022

Przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Bełżyc ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bełżyce

Czytaj więcej
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji