Jesteś tutaj > Turystyka Pomniki przyrody
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021. Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Pomniki przyrody

 • Milorząb chiński, o obwodzie 208 cm w Chmielniku.
 • Lipa drobnolistna, o obwodzie 400 cm w Bełżycach.
 • 2 buki pospolite w Bełżycach.
 • Grupa 47 drzew (aleja i 2 szpalery) w Krężnicy Okrągłej:
  • 1 kasztanowiec biały, o obwodzie 260 cm,
  • 4 jesiony wyniosłe, o obwodach od 230 do 320 cm,
  • 42 lipy drobnolistne, o obwodach od 200 do 540 cm.
Gmina Bełżyce - obok gmin: Wilków, Karczmiska, Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie i Borzechów- stanowi część Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren ten chroniony jest ze względu na walory ekologiczne kompleksów leśnych, piękny, urozmaicony krajobraz, a także ze względu na rolę, jaką spełnia w systemie chronionym woj. lubelskiego.
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji