Jesteś tutaj > Gmina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Groby i cmentarze wojenne w kraju

Program Groby i cmentarze wojenne w kraju

 Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego”

 

Informujemy, że Gmina Bełżyce przeprowadziła - Remont mogiły żołnierza AK Stanisława Zięby ps. ,,Tygrys” położonej na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Matczynie.

W ramach przeprowadzonych prac, płyty z konglomeratu z których wykonany był poprzedni pomnik zastąpiono granitowymi. Zamontowano nową tablicę informacyjną z napisem i wizerunkiem Polskiego Orła Wojskowego. Natomiast teren dookoła mogiły obłożono kostką granitową. Prace wykonał Pan Witold Marcewicz - Pracownia Artystyczno-Kamieniarska w Bełżycach.

Remont sfinansowany został z funduszy własnych Gminy Bełżyce oraz  środków otrzymanych w ramach Programu Rządowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, kwota dotacji wyniosła 20 000,00 zł.

Opisana mogiła jest grobem wojennym, spoczywa w niej Stanisław Zięba żołnierz Armii Krajowej ps. ,,Tygrys”, który poległ dn. 29.08.1943 r. w samotnej walce z Niemcami na terenie Gminy Wojciechów. W miejscu jego śmierci znajduje się obecnie pamiątkowy krzyż z obeliskiem.

Grafika przedstawia wyremontowany nagrobek, w tle widać inne nagrobki znajdujące się na cmentarzu. Na czarnej płycie marmurówej znajduje się srebrny napis Świętej Pamięci Stanisław Zięba pseudonim "Tygrys" lat 20 Żołnierz Armii Krajowej poległ 29 sierpnia 1943 r. w walce z niemieckimi żołnierzami w Kolonii Ignaców.

 

 


 Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego”

 

Informujemy, że Gmina Bełżyce podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą - Remont mogiły żołnierza AK Stanisława Zięby ps. ,,Tygrys” położonej na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Matczynie.

Remont finansowany jest z funduszy własnych Gminy Bełżyce oraz środków otrzymanych w ramach Programu Rządowego ,,Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Kwota dotacji wyniosła 20 000,00 zł.

Opisana mogiła jest grobem wojennym, spoczywa w niej Stanisław Zięba żołnierz Armii Krajowej ps. ,,Tygrys”, który poległ dn. 29.08.1943 r. w samotnej walce z Niemcami na terenie Gminy Wojciechów. W miejscu jego śmierci znajduje się obecnie pamiątkowy krzyż z obeliskiem.

Grafika przedstawia mogiłę grobu.

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji