Jesteś tutaj > Gmina Symbole gminy Bełżyce
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa
Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze
Stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku
Na grafice widnieją cztery osoby, u góry grafiki znajduje się biały napis o treści  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021.  Na dole znajduje się napis Liczymy się dla Polski !
Narodowy Spis Powszechny
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes

Symbole gminy Bełżyce

Herbem Gminy Bełżyce jest:

w polu błękitnym tarczy herbowej duża złota litera „B”, inicjał nazwy miasta nad złotym półksiężycem. Po jej bokach i nad nią trzy złote gwiazdy sześcioramienne.

 

Herbem Gminy Bełżyce 

Flaga Gminy

– to płat materiału o formie prostokąta o proporcjach wysokości do szerokości 5:8 w formie flagi heraldycznej z godłem przesuniętym w stronę drzewca, tak że oś symetrii godła znajduje się w odległości 1/3 długości płata od drzewca. Wysokość godła w stosunku do wysokości flagi wynosi 4/5.

 Flaga Gminy

 

Baner gminy

to prostokątny płat materiału o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości), będący pionowym odwzorowaniem flagi. Godło herbu, szerokości 4/5 szerokości płata, jest umieszczone na 2/3 wysokości płata.

 Baner gminy

 

Pieczęcią Gminy Bełżyce

jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: GMINA BEŁŻYCE, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.

 Pieczęcią Gminy Bełżyce

 

Pieczęcią Burmistrza

jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: BURMISTRZ BEŁŻYC, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.

 

Pieczęcią Burmistrza 

Pieczęcią Rady Miejskiej

jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm z napisem w otoku: RADA MIEJSKA W BEŁŻYCACH, gdzie słowa RADA MIEJSKA oddzielone są od słów W BEŁŻYCACH sześcioramiennymi gwiazdami. Pośrodku pieczęci w kole stworzonym z kropek, znajduje się konturowo wpisany herb Gminy Bełżyce.

 

Pieczęcią Rady Miejskiej 

Łańcuch Burmistrza Bełżyc

składa się z 11 ogniw w formie wypukłych sześcioramiennych gwiazd wpisanych w obręcze. Klejnot łańcucha stanowi przywieszony do pierwszego ogniwa herb Gminy w kolorze, w obustronnie obramowanej tarczy, umieszczony w wypukłej dwunastoramiennej gwieździe wpisanej w obręcz. Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie złotej. Elementy kolorowe są emaliowane.

 Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej

składa się z 11 ogniw w formie wypukłych sześcioramiennych gwiazd wpisanych w obręcze. Klejnot łańcucha stanowi przywieszony do pierwszego ogniwa herb Gminy w kolorze, w obustronnie obramowanej tarczy, umieszczony w wypukłej dwunastoramiennej gwieździe  wpisanej w obręcz. Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie srebrnej. Elementy kolorowe są emaliowane.

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej

 

Sztandar Gminy Bełżyce

ma postać dwustronnego płata materiału o wymiarach 100x100 cm, obszytego złotym frędzlem o długości 5 cm. Przymocowany jest do drzewca zwieńczonego głowicą. Drzewce z drewna toczonego o średnicy 4 cm i długości 240 cm.

Prawa strona sztandaru ma barwę czerwoną z umieszczonym centralnie godłem herbu Rzeczypospolitej Polskiej według aktualnego, ustawowego wzoru.

Na stronie lewej płata barwy białej znajduje się w części centralnej herb Gminy Bełżyce. Ponad herbem znajduje się majuskułowy napis: GMINA BEŁŻYCE; pod herbem majuskułowy napis: 1417 - 2017 w kolorze błękitnym. Na prawo od herbu gminy mały herb województwa lubelskiego, na lewo mały herb powiatu lubelskiego ziemskiego.

Drzewce sztandaru wieńczy, umieszczona tulejka o wysokości 10 cm i średnicy 4,5 cm służąca do wiązania szarfy w barwach narodowych, ażurowy grot wykonany z metalu o barwie złotej w kształcie kropli z uszczerbionym godłem herbu Gminy Bełżyce w środku o wysokości 15 cm.

 

Sztandar Gminy BełżyceSztandar Gminy Bełżyce 

Medal Pamiątkowy 600 – lecia Bełżyc

jest okrągły, po obu stronach z podwójnie zaznaczoną krawędzią oraz majuskułowym napisem na otoku ° BEŁŻYCE ° 600-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH. Po stronie licowej w polu medalu po jego prawym górnym rogu wyrównany do lewej majuskułowy napis w dwóch wierszach WŁADYSŁAW | JAGIEŁŁO, pod nim z prawej herb Bełżyc, nad którym napis 1417 – 2017, zaś z lewej uproszczona postać Władysława Jagiełły od pasa w górę, jak na obrazie Matejki. Po stronie odwrotnej medalu skrócony tekst przywileju miejskiego Bełżyc, pisany majuskułą: MY WŁADYSŁAW | Z BOŻEJ ŁASKI KRÓL POLSKI | CHCĄC MIEJSCA PRÓŻNE | NASZEGO KRÓLESTWA I PUSTYNIE| PRZEZ ZAKŁADANIE MIAST I MIASTECZEK ZALUDNIĆ| NA POKORNE PROŚBY WIELMOŻNYCH | JANA WOJEWODY I SPYTKA | BRACI RODZONYCH Z TARNOWA DZIEDZICÓW | W GRANICACH WIOSEK CZYLI DÓBR SWOICH | MIASTO ZAŁOŻYC ŁASKAWIE | PRZEZ SZCZODROBLIWOŚĆ NASZĄ | POZWALAMY. Medal wykonany z metalu w barwie złotej. Średnica 69,5 mm.

 

  1. Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016 roku. W sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Bełżyce. (otwórz>>)
  2. Regulamin używania symboli Gminy Bełżyce. (otwórz>>)

Medal Pamiątkowy 600 – lecia Bełżyc

 

 

 

Odznaka Honorowa Gminy Bełżyce

ma formę prostokątnej plakietki z zaokrąglonymi rogami i z obustronnie zaznaczoną krawędzią. Po stronie licowej odznaki u góry umieszczony kolorowy (emalia) herb Bełżyc, zaś od dołu majuskułowy trzywierszowy napis ZASŁUŻONY | DLA GMINY | BEŁŻYCE, wklęsły, wypełniony emalią w barwie pola herbu gminy Bełżyce. Na stronie odwrotnej zapięcie agrafkowe poprzeczne. Odznaka wykonana z metalu w barwie złotej. Wymiary odznaki to 55 x 36 mm.

  1. Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 20 kwietnia 2016 roku. W sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce oraz zasad jej nadawania, wręczania i noszenia. (otwórz>>)
  2. Regulamin nadawania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce, zasad jej wręczania i noszenia. (otwórz>>)

Odznaka Honorowa Gminy Bełżyce

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji