Jesteś tutaj > Gmina Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programu Ochrona Zabytków

Program Ochrona Zabytków

Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie : Babin, kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (Krucyfiks Babiński) (krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r.): prace konserwatorskie  i restauratorskie.

 

Grafika przedstawia po lewej stronie flagę Polski, zaś po prawej stronie znajduje się godło Polski.

 

Uprzejmie informuję, że Gmina Bełżyce zakończyła prace realizowane w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zadanie pn. ,,Babin, kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (Krucyfiks Babiński) (krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie”. Przedmiotowa kapliczka znajduje się w miejscowości Babin, została wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/1121. Wartość dofinansowania wyniosła 20 969,89 zł.

Dotację celową na powyższe zadanie przekazał również Lubelski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, wartość dofinansowania wyniosła 13 360,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 46 881,79 zł, różnicę pokryła ze środków własnych Gmina Bełżyce.

Zadanie obejmowało prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku. Gmina planuje kontynuację prac przy zabytku w 2024 r.


Grafika przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie : Babin, kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (Krucyfiks Babiński) (krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r.): prace konserwatorskie  i restauratorskie.

 

Grafika przedstawia po lewej stronie flagę Polski, zaś po prawej stronie znajduje się godło Polski.

Uprzejmie informuję, że Gmina Bełżyce w dniu 08.09.2023 r. podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zadanie pn. ,,Babin, kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego (Krucyfiks Babiński) (krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r.): prace konserwatorskie  i restauratorskie”. Wartość dofinansowania wyniosła 128 985,40 zł.

Dotację celową na powyższe zadanie przekazał również Lubelski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, na podstawie umowy z dnia 12.06.2023 r., wartość dofinansowania wyniosła 28 612,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 163.999,30 zł różnicę pokryje ze środków własnych Gmina Bełżyce.

Zadanie obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku. 

Przedmiotowa kapliczka znajduje się w miejscowości Babin, została wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod numerem A/1121, na pamiątkowej, kamiennej tablicy widnieje napis: ,,TA FIGURA WY STAWIONA R. 1664 REPERACYIA TEI FIGURY Z DODAN SZTACHET I KAPLICE  R 1841”. Według źródeł historycznych krzyż był pierwotnie usytuowany przy gościńcu, stał naprzeciwko frontu dawnego dworu właścicieli Babina Pszonków, tam również znajdował się pierwszy ośrodek dworski. Krzyż został ufundowany przez Adama Pszonkę ostatniego właściciela Babina z rodu, słynnych założycieli tzw. Rzeczypospolitej Babińskiej.  Ideą założycieli tego państwa było wyśmiewanie polskich wad narodowych. Przebywało tutaj wiele znanych w tamtym czasie osób m. in. Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Jan Zamojski, Jerzy Ossoliński, Potoccy, Radziwiłowie, Zborowscy. To  humorystyczne stowarzyszenie funkcjonowało ponad sto lat.

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji