Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Senior w Gminie Bełżyce

Senior w Gminie Bełżyce

Logotypy unijne

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
 na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0011/20
Nazwa Programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:
11 Włączenie społeczne
Działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Tytuł projektu:
Senior w Gminie Bełżyce
Wnioskodawca:
Gmina Bełżyce
Wartość projektu:
1 212 154,80 złotych
Dofinansowanie Projektu z UE:
1 030 331,58 złotych


Celem projektu jest  poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Bełżyce po 60 roku życia poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia Klubu Seniora.


Realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, wykluczonych społecznie oraz z niepełnosprawnościami mają na celu, zachęcenie seniorów do  aktywności i udziału w życiu społecznym, co  przyczyni się do poprawy jakości ich życia społecznego a cykliczność i różnorodność zajęć pozwoli na indywidualne dopasowanie do zainteresowań. Klub będzie funkcjonował 5 razy w tygodniu po 8 godzin z wyłączeniem dni świątecznych.


Projekt skierowany jest do grupy 49 osób, w tym 30 kobiet i 19 mężczyzn, które spełniają łącznie następujące kryteria:
    1. wiek 60 lat i więcej
    2. zamieszkanie na terenie Gminy Bełżyce
    3. osoba wykluczona i zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
W ramach projektu przewidziano między innymi:
    • Zajęcia z zakresu kultury fizycznej
    • Zajęcia kulinarne
    •  Zajęcia z rękodzieła, artystyczne, wokalne
    • Zajęcia prozdrowotne – edukacja zdrowotna i profilaktyczna muzykoterapia , itp.
    • zajęcia kulturalne – zajęcia historyczno-edukacyjne, wycieczki wyjazdowe
    • Poradnictwo psychologiczne
    • Studio urody – nauka dbania o urodę
    • Wieczorki taneczne
    • Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
Wszystkie zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra instruktorów.

I Etap rekrutacji uczestników od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 9 marca 2022 roku.

II Etap rekrutacji uczestników od dnia 11 marca 2022 roku do dnia 18 marca 2022 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z pomocy w wypełnianiu dokumentów można skorzystać w:
  • Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 36, 24- 200 Bełżyce w godzinach od 12.00 do 20.00 (w dniach od 6 czerwca do 20 czerwca w godzinach od 10:00 do 18:00) W OKRESIE WAKACYJNYM W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00
  • Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24- 200 Bełżyce w godzinach od 7.30 do 15. 30
  • Urzędzie Miejskim w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce w godzinach od 7.30 do 15. 30

Szczegółowych informacji dot. projektu udziela p. Alicja Szewczyk, tel. 81 517 25 79, e-mail: a.szewczyk@belzyce.pl

Dokumenty rekrutacyjne w załącznikach

Ikona pdfDeklaracja przystąpienia do projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [128.00 KB]

Ikona pdfFormularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [98.12 KB]

Ikona pdfOświadczenie o przetwarzanych danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [154.67 KB]

Ikona pdfOświadczenie o statusie osoby wykluczonej , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [75.91 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.50 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.70 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika projektu zgoda na rozpowszechnienie wizerunku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [69.91 KB]

Ikona pdfRegulamin uczestnictwa , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.59 KB]

Ikona pdfSenior w Gminie Bełżyce deklaracja uczestnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [84.39 KB]

 

 


 

Logotypy unijne

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
 na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0011/20
Nazwa Programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:
11 Włączenie społeczne
Działanie:
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Tytuł projektu:
Senior w Gminie Bełżyce
Wnioskodawca:
Gmina Bełżyce
Wartość projektu:
1 212 154,80 złotych
Dofinansowanie Projektu z UE:
1 030 331,58 złotych


Celem projektu jest  poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Bełżyce po 60 roku życia poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia Klubu Seniora.


Realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, wykluczonych społecznie oraz z niepełnosprawnościami mają na celu, zachęcenie seniorów do  aktywności i udziału w życiu społecznym, co  przyczyni się do poprawy jakości ich życia społecznego a cykliczność i różnorodność zajęć pozwoli na indywidualne dopasowanie do zainteresowań. Klub będzie funkcjonował 5 razy w tygodniu po 8 godzin z wyłączeniem dni świątecznych.


Projekt skierowany jest do grupy 49 osób, w tym 30 kobiet i 19 mężczyzn, które spełniają łącznie następujące kryteria:
    1. wiek 60 lat i więcej
    2. zamieszkanie na terenie Gminy Bełżyce
    3. osoba wykluczona i zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
W ramach projektu przewidziano między innymi:
    • Zajęcia z zakresu kultury fizycznej
    • Zajęcia kulinarne
    •  Zajęcia z rękodzieła, artystyczne, wokalne
    • Zajęcia prozdrowotne – edukacja zdrowotna i profilaktyczna muzykoterapia , itp.
    • zajęcia kulturalne – zajęcia historyczno-edukacyjne, wycieczki wyjazdowe
    • Poradnictwo psychologiczne
    • Studio urody – nauka dbania o urodę
    • Wieczorki taneczne
    • Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
Wszystkie zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra instruktorów.
Rekrutacja uczestników od  dnia 24 lutego 2022 roku do dnia  9 marca 2022 roku.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Z pomocy w wypełnianiu dokumentów można skorzystać w:
    • Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 36, 24- 200 Bełżyce   w godzinach od 12.00 do 20.00
    • Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24- 200 Bełżyce w godzinach od 7.30 do 15. 30
    • Urzędzie Miejskim w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce w godzinach od 7.30 do 15. 30


Szczegółowych informacji dot. projektu udziela p. Alicja Szewczyk, tel. 81 517 25 79, e-mail: a.szewczyk@belzyce.pl


Dokumenty rekrutacyjne w załącznikach

Ikona pdfDeklaracja przystąpienia do projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [128.00 KB]

Ikona pdfFormularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [98.12 KB]

Ikona pdfOświadczenie o przetwarzanych danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [154.67 KB]

Ikona pdfOświadczenie o statusie osoby wykluczonej , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [75.91 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.50 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [95.70 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika projektu zgoda na rozpowszechnienie wizerunku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [69.91 KB]

Ikona pdfRegulamin uczestnictwa , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.59 KB]

Ikona pdfSenior w Gminie Bełżyce deklaracja uczestnictwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [84.39 KB]

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji