Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Senior w Gminie Bełżyce

Senior w Gminie Bełżyce

 

Informujemy  że w dniu jutrzejszym tj. ( 21.09.2023r.) zajęcia z psychologiem ( zadanie 3) zostają odwołane. 

 

Informujemy że zajęcia manualne/rękodzieło we wrześniowe czwartki rozpoczynają się o godzinie 9.00.


HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA – WRZESIEŃ 2023

Harmonogram raelizacji wsparcia - wrzesień.pdf

 


Logotypy unijne

 
Zaktualizaowany harmonogram realizacji wsparcia miesiąc: sierpień

 

Logotypy unijne

 
Zaktualizaowany harmonogram realizacji wsparcia miesiąc: lipiec
 

 


UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY KLUBU SENIORA

Od dnia 10.07.2023r. do dnia 14.08.2023 r. Klub Seniora będzie czynny w następujących godzinach: 

Poniedziałek - godzina: 10.00 - 18.00 
Wtorek - godzina: 9.00-19.00
Środa - godzina :8.00-16.30
Czwartek - godzina :8.00-17.00
Piątek - godzina 8.00- 16.00


 

Logotypy unijne

 
Harmonogram realizacji wsparcia miesiąc: lipiec
 

 


Informujemy, że w dniu 30.05.2023 r. ( wtorek) zajęcia ogólnoruchowe- usprawniające nie odbędą się z powodu nieobecności instruktora.

 


 

Logotypy unijne

 
Harmonogram realizacji wsparcia miesiąc: czerwiec
 

 


Logotypy unijne

Harmonogram realizacji wsparcia miesiąc: maj
 

 


 Logotypy unijne
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0011/20
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne
Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Tytuł projektu: Senior w Gminie Bełżyce
Wnioskodawca: Gmina Bełżyce
Wartość projektu: 1 212 154,80 złotych
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 030 331,58 złotych


Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Bełżyce po 60 roku życia poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia Klubu Seniora.

Realizowanie w nim oferty bezpłatnych zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, wykluczonych społecznie oraz z niepełnosprawnościami mają na celu, zachęcenie seniorów do aktywności i udziału w życiu społecznym, co przyczyni się do poprawy jakości ich życia społecznego a cykliczność i różnorodność zajęć pozwoli na indywidualne dopasowanie do zainteresowań. Klub będzie funkcjonował 5 razy w tygodniu po 8 godzin z wyłączeniem dni świątecznych.


Projekt skierowany jest do grupy 49 osób, w tym 30 kobiet i 19, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. wiek 60 lat i więcej
 2. zamieszkanie na terenie Gminy Bełżyce
 3. osoba wykluczona i zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W ramach projektu przewidziano między innymi:

 • Zajęcia z zakresu kultury fizycznej
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia z rękodzieła, artystyczne, wokalne
 • Zajęcia prozdrowotne – edukacja zdrowotna i profilaktyczna muzykoterapia, itp.
 • zajęcia kulturalne – zajęcia historyczno-edukacyjne, wycieczki wyjazdowe
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Studio urody – nauka dbania o urodę
 • Wieczorki taneczne
 • Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
Wszystkie zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra instruktorów.

I Etap rekrutacji uczestników od dnia 24 lutego 2022 roku do dnia 9 marca 2022 roku.
II Etap rekrutacji uczestników od dnia 11 marca 2022 roku do dnia 18 marca 2022 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Z pomocy w wypełnianiu dokumentów można skorzystać w:

 1. Miejskim Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 36, 24- 200 Bełżyce w godzinach od 12.00 do 20.00
 2. Centrum Usług Społecznych w Bełżycach ul. Fabryczna 2b, 24- 200 Bełżyce w godzinach od 7.30 do 15. 30
 3. Urzędzie Miejskim w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce w godzinach od 7.30 do 15. 30

Szczegółowych informacji dot. projektu udziela p. Alicja Szewczyk, tel. 81 516 27 54, e-mail: a.szewczyk@belzyce.plPowrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji