Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Grafika przedstawia na środku kontury granic Polski, na prawo znaduje się biały napis Polski Ład. Słowo Ład jest "podkreślone" biało czwerwona flagą Polski. Tło jest koloru granatowego. W prawym rogu znajduje się flaga Polski.

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach 

DOFINANSOWANIE: 1.870.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2.565.196,13 zł

 


Przebudowa dróg gminnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji centrum Miasta Bełżyce 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.863.705,87 zł

 


Przebudowa dróg, placów i chodników w centrum Bełżyc

DOFINANSOWANIE: 3.705.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5.264.400,00 zł

 


Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bełżyce 

DOFINANSOWANIE: 5.854.800,00  zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7.872.000,00 zł

 


Rozbudowa drogi gminnej na 112442L oraz wymiana nawierzchni drogi nr 106998L w miejscowości Babin 

DOFINANSOWANIE: 1.860.000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2.458.361,81 zł

 


Konserwacja ołtarza głównego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach z wyłączeniem tabernakulum i obrazu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 576.339,96  zł

 


Konserwacja tabernakulum i obrazu z ołtarza głównego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 140.636,56 zł

 


Kapliczka z kamiennym krzyżem z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego w Babinie (Krucyfiks Babiński), powstanie: krzyż 1664 r., kapliczka 1841 r. 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 173.907,87 zł

 


Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji