Jesteś tutaj > Urząd Miejski Instrukcje załatwiania spraw Obsługa spraw cywilnych
mapa na telefonie komórkowym trzymana w dłoni
Mapa Bełżyc
Zdjęcie dwóch osób z wagą i młotkiem sędziowskim
Nieodpłatna pomoc prawna
Platforma zakupowa
Platforma zakupowa

Na zdjęciu osoba rozliczająca podatki na komputerze

Stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku
Osoba podpisująca dokument
RCL - Dziennik Ustaw i MP
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Logo Monitor Polski na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Monitor Polski
Grafika zawiera po lewej stronie flagę Polski, a po prawej stronie widnieje godło Polski
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Logo Powiatu Lubelskiego na białym tle. Pod tłem zdjęcie Lublina.
Powiat Lubelski
Logo PROEKOB na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Proekob
Logo Firmy na białym tle. Pod tłem zdjęcie.
Miasto i biznes
 

Obsługa spraw cywilnych DRUKUJ ZAPISZ

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Czytaj więcej

Wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Czytaj więcej

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Czytaj więcej

Zmiana imienia lub nazwiska

Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Czytaj więcej

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich unii europejskiej i członków ich rodzin

Czytaj więcej

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Czytaj więcej

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

Czytaj więcej

Wpis do rejestru wyborców

Czytaj więcej

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Czytaj więcej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Czytaj więcej

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

Czytaj więcej

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązującej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Czytaj więcej

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat

Czytaj więcej

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Czytaj więcej
lewoPoprzednia 1 2 Następnaprawo
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji