Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Dostępna przestrzeń publiczna

Dostępna przestrzeń publiczna

 

 

Gmina Bełżyce pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację projektu pod nazwą: „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bełżycach”.

Umowa nr PPA/000011/03/D została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13.

Cel  projektu: zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bełżycach, do informacji i komunikacji na zasadzie równości z innymi osobami poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych co pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełny udział w życiu społecznym.

Projekt przewiduje realizację działań w obszarze poprawy dostępności dla osób z problemami słuchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu się i poznawczymi. 

W ramach dofinansowania z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” wykonane zostaną:

  1. Remont łazienki na parterze budynku wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Dostosowanie kasy poprzez obniżenie parapetu okienka kasy, wykonanie posadzki termozgrzewalnej antypoślizgowej z tworzyw sztucznych, wykonanie tynków oraz zakup i montaż okna kasowego.
  3. Dostosowanie korytarzy na parterze budynku dla osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż stolarki drzwiowej  o szer. 90 cm, wykonanie nowych posadzek o właściwościach antypoślizgowych, tynków oraz malowania.
  4. Zakup i montaż pasów uwagi, linii naprowadzających z przeznaczeniem do montażu na parterze budynku, ułatwiające osobom z dysfunkcjami wzroku  poruszanie się w przestrzeni.
  5. Zakup maty bezpieczeństwa umożliwiającej płynny transport osób niepełnosprawnych po schodach lub płaskim podłożu.
  6. Dostosowanie biura obsługi klienta poprzez wykonanie prac remontowych, wykonanie posadzki termozgrzewalnej antypoślizgowej z tworzyw sztucznych, zakup i montaż mebli, wyposażenia w tym stanowisko obsługi dla osoby niepełnosprawnej, zakup uchwytu na kule ortopedyczne, planu tyflograficznego z elementami wypukłymi i oznaczeniami Brailleꞌa, tablicy informacyjnej, ogłoszeniowej, kurtyny powietrznej.
  7. Dostosowanie klatki schodowej poprzez wykonanie posadzki termozgrzewalnej antypoślizgowej z tworzyw sztucznych. Montaż balustrady schodowej, montaż pochwytów ze stali nierdzewnej, montaż drzwi o szer.90 cm, wymianę posadzki.
  8. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na parterze budynku.
  9. System przyzywowy do toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 

Termin realizacji projektu: 02.10.2023  - 30.06.2024

Dofinansowanie z PFRON: 197 197,83 zł

 

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania

Zapewnienie dostępności architektonicznej poprzez stworzenie przestrzeni na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Bełżycach dedykowanej osobom z niepełnosprawnościami (dostosowanie toalet, korytarzy, kasy, biura obsługi klienta dla osób z niepełnosprawnościami, zakup maty bezpieczeństwa) oraz dostosowanie klatki schodowej.

Zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej Urzędu Miejskiego w Bełżycach poprzez zakup pętli indukcyjnych, tablic informacyjnych, planu tyflograficznego

 

 

 

 

 

 

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji