Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Nowe place zabaw w Matczynie i Krzu

Nowe place zabaw w Matczynie i Krzu

Logotypy unijne

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w m.Kierz i Matczyn gm.Bełżyce

Projekt pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kierz i Matczyn gm. Bełżyce” zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Cel projektu: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Kierz i Matczyn poprzez budowę i zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku.

Okres realizacji: 22.10.2012 – 31.03.2014

 

Opis projektu:

W ramach zadania finansowanego ze środków PROW i Gminy Bełżyce wykonano bezpieczne miejsca zabaw, na których zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci. Ponadto zagospodarowano plac wokół i dokonano nowych nasadzeń ozdobnych. Jest to już kolejny projekt inwestycyjny, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę estetyki naszej gminy oraz poprawę bezpieczeństwa najmłodszych. Stwarzając miejsca integracji społecznej mamy bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyczyniamy się do wzrostu atrakcyjności gminy Bełżyce. Zaprojektowane plac zabaw są bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne.

Wartość inwestycji: 191 969,87 zł, w tym dofinansowanie 109 338,00 zł, środki własne Gminy Bełżyce: 82 631,87 zł.

 

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji