Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne E-administracja w powiecie lubelskim

E-administracja w powiecie lubelskim

Logo e-administracja

 

Projekt "E-administracja w powiecie lubelskim" realizowany jest przez Powiat Lubelski i 10 gmin tj.: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Zakrzew na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/13-00 z dnia 9.04.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu V. Dobre rządzenie Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne działania w projekcie to:

 1. Szkolenia w zakresie IT dla pracowników samorządowych. Tematami szkoleń będą:
  • dokument elektroniczny - istota, cechy, aspekty prawne,
  • zasady bezpieczeństwa systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej,
  • tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w urzędzie,
  • automatyzacja raportowania i analiza danych w urzędzie,
  • zastosowanie i posługiwanie się podpisem elektronicznym i profilem zaufanym,
  • ochrona danych osobowych i jej funkcjonowanie w systemach informatycznych,
  • administracja bazami danych.
 2. Pakiet 25 e-usług samorządowych, świadczonych za pomocą ePUAP dla każdego z partnerów projektu,
 3. Uruchomienie w każdej gminie, będącej partnerem w projekcie punktów potwierdzania profili zaufanych,
 4. Elektronizacja konsultacji społecznych - we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z ePUAP system dziedzinowy - portal konsultacji społecznych, który zapewni, przy wykorzystaniu profili zaufanych, mieszkańcom i urzędom możliwość zautomatyzowanej obsługi prowadzonych konsultacji społecznych,
 5. E-usługi partycypacji budżetowej - we wszystkich partnerskich JST zostanie wdrożony zintegrowany z ePUAP system dziedzinowy - system budżetowania, który zapewni udostępnienie e-Usług pozwalających na uczestnictwo mieszkańców w decydowaniu o budżecie wspólnoty samorządowej
 6. Automatyzacja geodezyjna - u lidera Projektu zostanie wdrożony system automatyzacji geodezyjnej, który umożliwi w pełni automatyczne generowanie wypisów-wyrysów geodezyjnych.

Realizacja tych zadań zostanie poprzedzona kampanią promocyjną e-usług. Kampania będzie prowadzona za pomocą mediów lokalnych (prasa, radio), poprzez kolportaż ulotek i plakatów w miejscach publicznych oraz poprzez dystrybucję gadżetów promocyjnych wśród klientów.

Okres realizacji projektu: 01.02.2014r. - 30.06.2015r.

Całkowita wartość projektu to 3 124 000,00zł, wysokość dofinansowania projektu to 2 655 400,00zł (85 % ze środków EFS) a wkład własny urzędu to koszt oddelegowania pracownika na szkolenie.

 

Logo Kapitał Ludzki.    Logo Unia europejska

"E-administracja w powiecie lubelskim" - Punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP

Logo Profil Zaufany

Zapraszamy do Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ) w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, Biuro Obsługi Klienta (parter).
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg, deklaracje US, ZUS, KRUS, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać Profil Zaufany, należy:

 1. dokonać rejestracji w portalu ePUAP - epuap.gov.pl,
 2. zalogować się na wcześniej założone konto i wypełnić online wniosek o założenie Profilu Zaufanego,
 3. udać się z dowodem osobistym do PPPZ w Urzędzie Miejskim w Bełżycach i potwierdzić profil zaufany.

  Informacje pod numerem telefonu 81 516-10-60, email: bok@belzyce.pl
 
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji