Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum

Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum

REWITALIZACJA OBSZARU MIEJSKIEGO – BEŁŻYCE CENTRUM

 

Cel projektu: zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Zakres projektu obejmował:

Remont i modernizację bazy sportowej i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach w skład którego wchodziły: roboty budowlane w pawilonie sportowym, montaż oświetlenia LED, instalacja elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych, remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje sanitarne.
Rewitalizację parku miejskiego i pierzei rynkowej w tym: budowę elementów małej architektury (ławki, betonowe siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe na placu zabaw, tablice regulaminowe). 
Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 

Zaktualizowany okres realizacji projektu:

  • rozpoczęcie projektu: 09.10.2017 r. 
  • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2021 r. 
  • zakończenie finansowe projektu: 31.12.2021 r. 


Zaktualizowana wartość ogółem projektu: 8 205 720,92 PLN

Zaktualizowane wydatki kwalifikowalne: 6 385 361,51 PLN

Zaktualizowane dofinansowanie UE: 6 066 093,41 PLN

Zaktualizowany wkład własny: 2 139 627,51 PLN

 

 


Logotypy unijne

Cel projektu: zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Zakres projektu obejmuje:

  1. 1) remont i modernizację bazy sportowej  i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach w skład którego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie sportowym, wyposażenie siłowni, montaż oświetlenia LED, instalacja elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych, remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje sanitarne,
  2. 2) rewitalizację parku miejskiego i pierzei rynkowej obejmującą: budowę elementów małej architektury (ławki betonowe, siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe na placu zabaw, tablice regulaminowe), zakup sceny przenośnej oraz instalacji wystawienniczych zewnętrznych.

Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji projektu:

  • rozpoczęcia projektu: 09.10.2017 r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2020 r.
  • zakończenie finansowe projektu: 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 7 875 499,34 zł

 

Dofinansowanie UE: 6 082 702,72 zł

 

Wkład własny: 1 792 796,62 zł

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji