Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum

Rewitalizacja obszaru miejskiego – Bełżyce Centrum

Logotypy unijne

Cel projektu: zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej i poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Zakres projektu obejmuje:

  1. 1) remont i modernizację bazy sportowej  i obiektów rekreacyjnych Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach w skład którego wchodzą: roboty budowlane w pawilonie sportowym, wyposażenie siłowni, montaż oświetlenia LED, instalacja elektryczna, remont boiska wraz z bieżnią, remont ogrodzenia, remont dróg wewnętrznych, remont placów i chodników, montaż OZE (panele solarne), instalacje sanitarne,
  2. 2) rewitalizację parku miejskiego i pierzei rynkowej obejmującą: budowę elementów małej architektury (ławki betonowe, siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, urządzenia zabawowe na placu zabaw, tablice regulaminowe), zakup sceny przenośnej oraz instalacji wystawienniczych zewnętrznych.

Kluczowe rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami rezultatu to: liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Bełżyce, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Okres realizacji projektu:

  • rozpoczęcia projektu: 09.10.2017 r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.10.2020 r.
  • zakończenie finansowe projektu: 30.11.2020 r.

Wartość projektu: 7 875 499,34 zł

 

Dofinansowanie UE: 6 082 702,72 zł

 

Wkład własny: 1 792 796,62 zł

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji