Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rozwój usług elektronicznych

Rozwój usług elektronicznych

Logotypy unijneW dniu 7 października 2016 r. przedstawiciele Miasta Krasnystaw, Gminy Kazimierz Dolny i Gminy Bełżyce zawiązali partnerstwo w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko - wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko - wiejskiej Bełżyce”.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów projektu oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców. W ramach projektu przewidziano także zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w jednostkach partnerów projektu oraz zapewni bezpieczeństwo danych.

Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności, jak również przyspieszenie realizacji czynności, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisano w dniu 14 czerwca 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 525 687,32 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4 525 687,32 zł.

Wartość dofinansowania to 3 846 834,21 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.

Tablica

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji