Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach

Grafika zawiera loga unijne.

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie 4.6. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Cel operacji:
Rozwój potencjału rekreacyjno – wypoczynkowego gminy Bełżyce poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Bełżycach ul. Fabryczna, co pozwoli na zwiększenie aktywności rekreacyjnej mieszkańców gminy.

Wartość całkowita operacji: 156 498,92 zł
Przyznana pomoc z UE:  60 448,00 zł

Zakres operacji:
Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Fabrycznej w Bełżycach obejmująca 10 urządzeń, w tym dwa (motyl rewers integracyjny oraz kołowrotek) przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozostałe to orbitrek, motyl rewers, drabinka, koła tai chi i ster, wyciąg górny podwójny, steper i twister, biegacz i orbitrek oraz masażer poziomy i pionowy.

W ramach operacji zagospodarowano teren siłowni poprzez montaż małej architektury typu: kosze na śmiecie,  ławki, stojak na rowery, wykonano oświetlenie terenu przez lampy ledowe zasilane panelami fotowoltaicznymi, budowę chodnika i utwardzenie terenu z kostki brukowej pod urządzeniami do ćwiczeń.

Inwestycja ma charakter niekomercyjny. Jest ogólnodostępna i bezpłatna. Pozwoliła na stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, w tym osób w wieku od 15 do 35 roku życia, osób pow. 50 lat, osób niepełnosprawnych, zarówno samodzielnych jak i z opiekunem.

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji