Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce

Grafika zawiera loga unijne.
 
Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” pod nazwą:

Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin gm. Bełżyce”

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Umowa o przyznaniu pomocy: Nr 00134-65150-UM0300243/20 z dnia 23.02.2021 roku

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Matczyn, Wojcieszyn, Zosin, Podole i Babin poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Matczyn oraz budowę wodociągu o długości ok. 1,115 km na odcinku Zosin – Babin.

Przewidywane wyniki operacji/efekty:

Wyszczególnienie

Wartości wskaźników, których osiągniecie jest zakładane w wyniku realizacji operacji

Budowa

Przebudowa

wyposażenie

Zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km]

1,115

 

x

Systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych [km]

 

 

x

Ujęcia wody [szt.]

 

1

 

Stacje uzdatniania wody [szt.]

 

1

 

Wysokość pomocy: 2 176 728,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4 347 951.87 zł

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji