Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rowerem po gminie Bełżyce

Rowerem po gminie Bełżyce

Logotypy unijne

Z pewnością większość mieszkańców naszej gminy, przy okazji odwiedzania swoich bliskich na cmentarzu przy ul.T.Kościuszki zauważyła tablicę informacyjną usytuowaną przy parkingu cmentarza. Jest to tylko jeden z elementów oznakowania szlaku rowerowego, który  funkcjonuje od niedawna w gminie Bełżyce, a to dzięki otrzymaniu dofinansowania na realizację operacji pn. „Rowerem po gminie Bełżyce – wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego wraz z utworzeniem miejsc odpoczynku i promocją szlaku”.

W dniu 17 maja 2013  r. w Lublinie Gmina Bełżyce podpisała z Samorządem Województwa Lubelskiego, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę o przyznanie pomocy. Operacja realizowana jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bełżyce poprzez stworzenie szlaku rowerowego Bełżyce – Wierzchowiska oraz utworzenie bezpiecznych miejsc odpoczynku i rekreacji. Dzięki przyznanej pomocy wytyczono i oznakowano czerwony szlak rowerowy o długości ok. 10 km biegnący przez m. Bełżyce - Wierzchowiska Dolne – Skrzyniec Kolonia – Stare Wierzchowiska – Wierzchowiska Górne. Przejażdżkę rowerową po tych terenach można rozpocząć w dowolnym punkcie wyznaczonej trasy, jednak dla zachowania porządku poniżej przedstawiono opis usytuowania kolejnych tablic na trasie.

Jak wspomniano wyżej, w Bełżycach przy ul. T.Kościuszki (parking przy cmentarzu) znajduje się pierwsza tablica informacyjna z przebiegiem całej trasy szlaku. Kolejne tablice  znajdują się: na tzw. „drodze skrzynieckiej” w pobliżu cmentarza żydowskiego, przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej, na terenie obszaru chronionego siedlisk NATURA 2000 w m. Skrzyniec, przy kapliczkach: św. Jana Nepomucena i św. Huberta – patrona myśliwych w Skrzyńcu, kapliczce Chrystusa Dobrego Pasterza w Starych Wierzchowiskach. Tutaj też przy szkole podstawowej przewidziano miejsce odpoczynku dla podróżujących rowerem - wybudowano drewnianą wiatę turystyczną, którą wyposażono w trzy dębowe ławostoły, powstał grill betonowy z okrągłym regulowanym rusztem, ustawiono kosze na śmieci oraz zmodernizowano podłoże w istniejącej altanie. Miejsca te są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Można tu spędzić czas na świeżym powietrzu grillując w otoczeniu przyrody. Zakończenie szlaku rowerowego znajduje się na skrzyżowaniu drogi biegnącej z Bełżyc do Borzechowa. Usytuowana jest tu  kolejna tablica informacyjna z przebiegiem szlaku stanowiąca jednocześnie jego koniec. Rowerzyści chcący kontynuować jazdę mogą udać się do Borzechowa, gdzie przebiega czarny szlak rowerowy  o długości 11,5 km lub wrócić do Bełżyc.

Trasa szlaku rowerowego prowadzona jest drogami asfaltowymi i polnymi. Określono  stopień trudności szlaku jako łatwy. Przeciętny rowerzysta nie powinien mieć problemów z jej pokonaniem. Ze względu na walory widokowe doskonale nadaje się na niedzielne wypady za miasto, szczególnie w okresie letnim, jak również w jesienne, ciepłe i suche dni. Na całej długości szlaku ustawione są słupy z drogowskazami ułatwiającymi orientację.

W ramach uzyskanego wsparcia ze środków unijnych wydano również  folder „Rowerem po gminie Bełżyce” w nakładzie 500 egzemplarzy, zawierający szczegółowy opis przebiegu szlaku wraz z mapą. Już wkrótce przewodnik po szlaku rowerowym będzie można pobrać ze strony internetowej gminy.

Wartość realizowanej operacji to 40 523,83 zł, w tym przyznana pomoc ze środków unijnych w wysokości  25 354 ,72 zł.

Mamy nadzieję, że w przyszłości dzięki staraniom Gminy Bełżyce uda się pozyskać środki finansowe na wytyczenie i oznakowanie kolejnych szlaków rowerowych po jakże urokliwych terenach naszej gminy.

Marzena Wojtachnio


 

Ikona pdfFolder - Rowerem przez Gminę Bełżyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [13.70 MB]

Ikona jpg Mapa - Rowerem przez Gminę Bełżyce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [13.70 MB]

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja „Rowerem po gminie Bełżyce – wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego wraz z utworzeniem miejsc odpoczynku i promocją szlaku” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji