Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Zosin – Jaroszewice

Przebudowa drogi gminnej Zosin – Jaroszewice

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Przebudowa drogi gminnej nr 107007L Zosin – Jaroszewice na dz. nr ewd. 452 w m. Podole”

Projekt realizowany w ramach poddziałania: “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej, terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz terenów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107007L o długości ok. 1,5 km w miejscowości Podole.

Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy wewnątrz regionalnej infrastruktury transportowej oraz do realizacji celu szczegółowego 6B – wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji została przebudowana droga gminna o długości 1,482 km.

 

Okres realizacji projektu: 30.06.2016 – 30.11.2017

 

Wartość projektu: 465 552,39 zł

Dofinansowanie z UE: 296 230,00 zł

 

 

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji