Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty DRUKUJ ZAPISZ

Gmina Bełżyce oraz Ośrodek Pomocy w Bełżycach realizuje pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy, w ramach projektu pn. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”,

w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej

Projekt pn. „Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”

Czytaj więcej

Projekt pt. „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi.

W dniu 30 marca 2011 Gmina Bełżyce podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Skuteczne NGO – Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Os priorytetowa VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Czytaj więcej

Projekt pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku - kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm.Bełżyce”

W dniu 24 sierpnia 2010 r. Gmina Bełżyce podpisała z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie, gm.Bełżyce”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

Czytaj więcej

Współfinansowanie inwestycji „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach” przez Unię Europejską

Gmina Bełżyce w latach 2005-2006 realizowała inwestycję polegającą na przebudowie obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach przy ul.T.Kościuszki. Chcąc pozyskać środki unijne na ten cel złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projekt pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak z braków środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania. Dopiero w roku 2009 doczekał się dofinansowania z UE.

Czytaj więcej

Parking i droga za pieniądze Unii

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach Gazety, po półtorarocznym oczekiwaniu „zapadła” wreszcie na szczeblu wojewódzkim decyzja o dofinansowaniu ze środków unijnych projektu pn. „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną Bełżyce -Konstantynówka.”

Czytaj więcej

Rewitalizacji miasta ciąg dalszy...

Realizacja projektu pn. „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną Bełżyce – Konstantynówka” jest jednym z elementów kompleksowych działań związanych z rewitalizacją obszarów miejskich.

Czytaj więcej

PIAP - Telecentrum w Urzędzie Miejskim

Nawiązując do cyklu artykułów promocyjnych dot. zrealizowanego na terenie Urzędu Miejskiego projektu pn. ”Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych (e-gmina)” prezentujemy mieszkańcom gminy PIAP – Telecentrum.

Czytaj więcej

Realizacja - Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych e-gmina

Jak informowaliśmy Państwa w poprzednim numerze, w Urzędzie Miejskim w Bełżycach zrealizowany został projekt pn. „Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych e-gmina” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w kwietniu 2005 roku.

Czytaj więcej

Przedruk artukułu "E-obieg" z siepniowej Gazety Bełżyckiej.

W lipcu br. gmina Bełżyce podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie a właściwie o refundację nakładów finansowych poniesionych na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji