Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach

Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Logotypy unijne

 

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  w ramach „działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach w celu zwiększenia integracji społeczno - kulturalnej i aktywności społeczno – kulturalnej mieszkańców gminy Bełżyce.

Przedmiot operacji: modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury, która zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska (zakup oświetlenia energooszczędnego, docieplenie ścian, wymiana okien). Ponadto planuje się również wykonanie elewacji zewnętrznej, obróbki blacharskie, dostosowanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych, opaskę wokół budynku, montaż nawiewników okiennych, wykonanie instalacji odgromowej.

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2018 r.

Wartość projektu: 199 623,34 zł

Dofinansowanie z UE: 127 020,33

 

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji