Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Państwowy Fundusz Celowy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Flaga i Godło Polski. Granatowy napis: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Państwowy Fundusz Celowy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa dróg gminnych nr 107046L - ul. Żytnia oraz drogi wewnętrznej z budową drogi nr 107042L ul. Wojska Polskiego w miejscowości Bełżyce

16 listopada zostały zakończone prace realizujące zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 107046L - ul. Żytnia oraz drogi wewnętrznej z budową drogi nr 107042L ul. Wojska Polskiego w miejscowości Bełżyce”.

W ramach zadania wykonane zostało:
    • na ul. Żytniej nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, budowa chodników obustronnych, stała organizacja ruchu;
    • na ul. Wojska Polskiego (85 mb) nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, budowa chodników obustronnych, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, stała organizacja ruchu;
    • na łączniku miedzy ul. T. Wilczyńskiego a ul. Wojska Polskiego, czyli na ul. Strażackiej, nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni wraz z utwardzonym jednostronnym poboczem, budowa chodnika jednostronnego, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, stała organizacja ruchu.

Cele projektu: Poprawa dostępności do terenów mieszkalnych, gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych oraz poprawa parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Całkowita wartość inwestycji 1 685 454,88 zł
Koszty kwalifkowalne zadania 1 099 106,20 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg  549 553,00 zł (50% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny   
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  1 135 901,88 zł
 

Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji