Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Realizacja - Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych e-gmina

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Realizacja - Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych e-gmina

Jak informowaliśmy Państwa w poprzednim numerze, w Urzędzie Miejskim w Bełżycach zrealizowany został projekt pn. „Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych e-gmina” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w kwietniu 2005 roku.

Wniosek ten przeszedł pozytywną ocenę formalną przeprowadzoną przez Instytucję Wdrażającą, następnie ocenę merytoryczną przez Panel Ekspertów oraz Komitet Sterujący w wyniku czego został zarekomendowany Zarządowi Województwa, który w drodze uchwały zatwierdził projekt do dofinansowania w ramach ZPORR.

Umowa z Wojewodą o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 lipca 2006 roku i aktualnie prowadzone jest rozliczanie zadania.
Realizacja projektu, w wyniku którego m.in. zakupiono 26 nowych komputerów, pozwoliła usprawnić pracę urzędu i obsługę interesantów, zwiększyła dostępność do urzędu poprzez sieć internetową.

Częścią złożonego wniosku jest promocja projektu, która obejmuje wykonanie tablic informacyjnych, umieszczanie bieżących danych na stronie internetowej gminy Bełżyce oraz w miesięczniku „Gazeta Bełżycka”.

 

Autor: Zofia Bednarczyk Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji