Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty PIAP - Telecentrum w Urzędzie Miejskim

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

PIAP - Telecentrum w Urzędzie Miejskim

Nawiązując do cyklu artykułów promocyjnych dot. zrealizowanego na terenie Urzędu Miejskiego projektu pn. ”Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych (e-gmina)” prezentujemy mieszkańcom gminy PIAP – Telecentrum.

Co oznacza słowo PIAP? Nazwa PIAP jest skrótem od angielskiego terminu Public Internet Access Point, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Publiczny Punkt Dostępu do Internetu.

W Urzędzie Miejskim na parterze budynku zostało wydzielone pomieszczenie, gdzie zainstalowano 2 komputery podłączone do Internetu, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy. Wystarczy wpisać swoje dane (imię i nazwisko, data, godzina, numer stanowiska komputerowego) do księgi użytkownika i serfować po Internecie. PIAP czynny jest w godzinach od 8.00 do 15.00.

W przyszłości poprzez wykorzystanie PIAP – Telecentrum mieszkańcy gminy będą mieli możliwość dostępu do baz danych dokumentów prowadzonych w Urzędzie. Już teraz PIAP – Telecentrum cieszy się powodzeniem, odwiedzają go uczniowie szkół średnich, lokalni przedsiębiorcy, interesanci Urzędu Miejskiego.

Utworzenie PIAP – Telecentrum jest jednym z elementów kompleksowej informatyzacji Urzędu, której celem było podniesienie jakości usług i oferty Urzędu dla społeczeństwa, przedsiębiorców i inwestorów, umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z zasobów Internetu oraz wyrównanie dysproporcji w dostępie i wykorzystania Internetu pomiędzy obszarami wiejskimi i małymi miastami.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Autor: Marzena Wojtachnio Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji