Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Rewitalizacji miasta ciąg dalszy...

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Rewitalizacji miasta ciąg dalszy...

Realizacja projektu pn. „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną Bełżyce – Konstantynówka” jest jednym z elementów kompleksowych działań związanych z rewitalizacją obszarów miejskich.

Przypomnijmy, że w/w projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich ZPORR – edycja 2005.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

  • 350 677,83 PLN (75%) środki Funduszu,
  • 46 757,03 PLN (10%) środki pochodzące z budżetu państwa,
  • 70 135,59 PLN (15%) stanowi wkład własny czyli środki pochodzące z budżetu gminy.


Całkowity koszt inwestycji wynosi 467 570,45 PLN.

Inwestycja obejmująca budowę parkingu o powierzchni 3 198 m2 (3 stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych, 3 stanowiska postojowe dla inwalidów, 126 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych) oraz odcinek drogi długości 0,38 km spowodowała zlikwidowanie pustej przestrzeni i zapewniła miejsca parkingowe wykorzystywane przez ruch tranzytowy oraz przez odwiedzających Cmentarz Parafialny, co dało się zaobserwować podczas tegorocznego Święta Zmarłych.

Z pewnością większość mieszkańców gminy zwróciła uwagę na tablicę promocyjną usytuowaną przy parkingu. To już druga tablica promocyjna jaka pojawiła się na terenie miasta Bełżyce informująca o realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej (przypominam, że pierwsza zlokalizowana jest przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lubelskiej). Tablica promocyjna jest jednym z kluczowych elementów promocji wymaganych przez UE.

Najbliższe lata napawają dużym optymizmem, gdyż zarówno po stronie możliwości, jak i skali środków finansowych jakimi dysponowało będzie nasze województwo w okresie programowania 2007- 2013, istnieją spore szanse na pozyskanie funduszy pozwalających na dalszy rozwój gminy w wielu jej obszarach.

Tablica informacyjna z danymi

 

Autor: Marzena Wojtachnio Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Bełżycach
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji