Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Parking i droga za pieniądze Unii

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Parking i droga za pieniądze Unii

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach Gazety, po półtorarocznym oczekiwaniu „zapadła” wreszcie na szczeblu wojewódzkim decyzja o dofinansowaniu ze środków unijnych projektu pn. „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną Bełżyce -Konstantynówka.”

Projekt o nazwie jak wyżej obejmujący inwestycję zlokalizowaną przy Cmentarzu Parafialnym w Bełżycach, przy ul. Kościuszki został złożony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do Priorytetu 3. Rozwój Lokalny Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałania 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Umowa z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu z funduszu pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego została zawarta 17 października 2006 roku. Zgodnie z zapisami zawartej umowy Gmina Bełżyce otrzyma refundację poniesionych na wykonanie inwestycji wydatków w wysokości 397 434, 86 PLN co stanowi 85% wartości zadania.

Myślimy, że jest to dobry początek realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego.

 

Autor: Zofia Bednarczyk Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji