Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Zrealizowane projekty Gmina Bełżyce oraz Ośrodek Pomocy w Bełżycach realizuje pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy, w ramach projektu pn. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”,

Zrealizowane projekty

Herb Gminy Bełżyce z napisem na granatowym tle

Gmina Bełżyce oraz Ośrodek Pomocy w Bełżycach realizuje pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy, w ramach projektu pn. ” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej w środowisku lokalnym”,

w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu od: 01.12.2013r do 31.08.2014r.

 

Celem projektu jest :

  • uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno – zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW)
  • wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze gminy, poprzez stworzenie MLW wraz z utworzeniem Regionalnych Platform Współpracy (RPW),jako partnerów dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
  • wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno  - zawodową na obszarze gminy, poprzez promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii informacyjno – promocyjnej.

 

Uczestnikami projektu są:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy
  • pracownicy administracji publicznej działającej bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

Projekt systemowy "Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym"

Logotypy dofinansowania

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Autor: Gmina Bełżyce
Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji