Jesteś tutaj > Gmina Projekty unijne i inwestycyjne Teren Kopca Kościuszki w Bełżycach

Teren Kopca Kościuszki w Bełżycach

Modernizacja małej infrastruktury turystycznej terenu Kopca Kościuszki w Bełżycach

Logotypy unijne

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez modernizację małej infrastruktury turystycznej terenu Kopca Kościuszki w gminie Bełżyce, co wpłynie na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej i turystycznej.

W ramach projektu wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, szerokość 1,4 m, wymianę łańcucha ozdobnego i naprawę jego mocowania, montaż słupków ozdobnych stalowych lub żeliwnych, zamontowanie reflektora prowadzącego skierowanego na popiersie Tadeusza Kościuszki, zakupiono stojaki rowerowe, tablicę informacyjną zawierającej opis i historię powstania kopca, jak również informację o finansowaniu operacji.

Projekt poprzez modernizację terenu Kopca Kościuszki przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, umożliwił większą integrację społeczności lokalnej.

Okres realizacji projektu: 23.10.2013 – 31.10.2014

Wartość projektu: 46 789,67 zł

Dofinansowanie z UE: 30 432,30 zł


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Powrót
Panorama
Wirtualny spacer
Logo LDG na białym tle. Pod tłem zdjęcie pierogów
Lokalna Grupa Działania
Strona archiwalna
Strona Archiwalna
Dłonie na laptopie
Powiatowe Centrum Informacji